Vitajte na portáli projektu FlexWork. Máte tu prístup ku všetkým zdrojom vedomostí v rámci FlexWork.

V posledných rokoch sa virtuálna forma podnikania výrazne rozšírila, a to najmä po šokujúcich skúsenostiach s pandémiou COVID-19 v roku 2020. Dôležitosť tejto formy stúpa, pretože charakter podnikov, ktoré sa stávajú miestom kombinujúcim rôzne nápady, koncepty, návrhy a technológie, sa mení. Toto je obzvlášť dôležité v mikropodnikoch a malých podnikoch. Kreatívny a podnikateľský potenciál žien je skrytým zdrojom ekonomického rastu a nových pracovných miest a mal by byť preto podporovaný prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok, podporných postupov a mechanizmov, a tiež poskytovaním príslušných príležitostí v rámci elektronického vzdelávania. Jedným z najlepších spôsobov stimulácie rozvoja podnikania a osobného rastu je práve „virtuálna práca“.

Tento portál je navrhnutý s podporou programu Erasmus +. Jeho cieľom je slúžiť ako kompaktný nástroj dostupný vo vašich laptopoch, počítačoch a mobilných zariadeniach so systémom Android a umožňovať priamy prístup k učeniu vedenia podnikania z domu, ako aj k priamemu e-školeniu začínajúcich podnikateliek. Pozývame vás, budúce sprievodkyne a aj začínajúce podnikateľky, aby ste sa k nám pridali a využívali tento bezplatný obsah.

FlexWork je štruktúrovaný tak, aby vás navigoval pri hľadaní potrebných informácií, prostredníctvom užívateľsky príjemných navigačných kanálov. Pred pokračovaním si prečítajte ► Používateľskú Príručku ◄ , kde sa oboznámite so štruktúrou projektu FlexWork.

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti